Źródła i prawa autorskie


[ In English... ] [
 Po Polsku... ]

Autorem i właścicielem praw autorskich do wszelkich tekstów i materiałów użytych w The Coven oraz jego projektu graficznego jest Paweł Więcek, o ile nie zostało zaznaczone inaczej.

Ta strona domowa nie powinna być kojarzona z jakimikolwiek (potencjalnie podobnie się nazywającymi) osobami i instytucjami poza jej autorem.


Paweł Więcek <coven@vmh.net>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://www.coven.vmh.net/src_copy.html